Trường Western Sydney University  đã có từ năm 1891 như vậy với kinh nghiệm hơn 1 một thế kỷ về giảng dạy.

  • Trường đã được xếp vào tóp thứ 2% của các trường đại học danh giá Hàng đầu thế giới.
  • Đứng số #1 Australia và thứ #4 trên thế giới về đào tạo Nursing.
  • Đứng số #1 trong các trường đại học ở Sydney về tỉ lệ thành công của sinh viên sau khi tốt nghiệp với 83,4% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, 91.5% có việc làm sau khi tốt nghiệp sau đại học.

Trường hiện có đến 10 Campuses bao gồm: Sydney City, Liverpool City, Parramatta City, Campbelltown, Bankstown, Parramatta South, Hawkesbury, Pernrith, Nirimba, Sydney Olympic Park.

HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP(Tham khảo)

  • Đối với bậc Đại học học phí từ A$25,000/năm – A$31,400/năm

Riêng với Khoa Doctor of Medicine học phí A$63,800/năm

  • Đối với bậc Sau Đại học học phí:

– Graduate Certificate (6 tháng – 1 năm) : A$13,380/năm – A$31,680/năm

– Graduate Diploma (1 năm): A$25,480/năm –A $35,480/năm

– Master (1 năm – 2 năm): A$18,750/năm – A$35,480/năm

5 Comments

Leave a Reply

Layer 1