Huyen Ngoc Phuong Bui

Tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản lý Đại học Solvay Business School, Vương Quốc Bỉ năm 2007, Cử nhân kinh tế (Quản trị Ngoại Thương) trường Đại học Kinh Tế năm 2000, Cư Nhân Luật trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh năm 2016. Hơn mười năm kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hợp tác tuyển sinh quốc tế, thẩm định nghề đầu bếp Úc.

Layer 1