Các Khóa Học

Courses

Sort By:
New
EBM - LMS image (720 × 600 px)
MÔ TẢ KHÓA HỌC Chương trình đào tạo Quản trị Nhà Hàng, khách sạn nhằm bổ sung kiến thức cho các bạn đã đi làm nghề nhưng chưa được đào tạo các kỹ n...
15 Lectures
English
4
4
4
4 (6)
Người hoc có cơ hội thực tập tiếng Anh nhiều hơn với giáo viên và người nước ngoài từ các nước nói tiếng Anh. MÔ TẢ KHÓA HỌC Chương trình đào tạo đ...
8
Culinary Art
4
4
Free
4
4 (6)
Khóa học cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực tiễn cho công việc chuyên môn của một đầu bếp/ bếp trưởng hoặc tiếp tục cho việc đi d...
Beginner
69 Lectures
Layer 1