All instructors

Huyen Ngoc Phuong Bui

General Director

Tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản lý Đại học Solvay Business School, Vương Quốc Bỉ năm 2007, Cử nhân kinh tế (Quản trị Ngoại Thương) trường Đại học Kinh Tế năm 2000, Cư Nhân Luật trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh năm 2016. Hơn mười năm kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục, đào […]

Quan Hoang Vo

Program Manager

Tốt nghiệp Tiến sỹ Luật Kinh Tế- Viện Hàn Lâm Khoa Học, Kỹ Sư Xây Dựng Đại học Xây Dựng Hà Nội năm 1997. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: quản lý dự án, đào tạo nguồn nhân lực.

Layer 1