• Dự án Truyền thông vì cộng đồng
  • Tư vấn tâm lý học đường
  • Bill Gates on energy: Innovating to zero!
Doanh nghiệp tài trợ
  • Lợi ích của Tư vấn học đường
  • Khóa học tư vấn tâm lý
  • TS Bùi Quang Xuân
    Đơn vị công tác: Giảng viên chính Học viện chính trị Quốc Gia, Phó hiệu Trưởng trường Công nghệ Đồng Nai
  • PGS.TS Lê Sơn
    Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện EBM
  • TS. Lê Hồng Minh
    Đơn vị công tác: Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Giáo Dục & Quản Trị Kinh Doanh (EBM)
  • Ths Trần Hữu Đức
    Đơn vị công tác: Thạc Sỹ Trần Hữu Đức - Giảng viên, huấn luyện & tư vấn
  • GV Nguyễn Quốc Thắng
    Đơn vị công tác: Giảng viên triết học, tâm lý học ĐH Bách khoa - Đại học Y Dược,...
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Danh sách khóa học
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Hotline
    0902 454 006
  • Hỗ trợ chung
    08. 3810 8367